Bolsa de Trabajo de Móra d'Ebre
Detalle de la Oferta de Trabajo

Empresa prestadora de serveis assistencials a les Terres de l'Ebre, dedicada a l'atenció i suport a la infància, tercera edat i persones amb diversitat funcional i/o amb dependència:

Descripció:

Empresa prestadora de serveis assistencials a les Terres de l'Ebre, dedicada a l'atenció i suport a la infància, tercera edat i persones amb diversitat funcional i/o amb dependència:

Oferim:

Contracte laboral temporal
Jornada parcial
Salari a convenir segons perfil professional i tasques.


Per contactar:

Les persones interesades han d'enviar a administracio@sateserveisassistencials.com, la següent documentació:

Carta de presentació ( cal especificar la referència de l'oferta )
Currículum Vitae actualitzat

Els candidats seleccionats seran cridats per entrevista de treball i proves d'aptitud.
Les dades dels candidats no seleccionats en aquesta convocatòria, seran incorporades a la base de dades de l'empresa per crear les diverses borses de treball amb la finalitat de cobrir futures places.

Perfils professionals:

Auxiliar d'infermeria ( CVAUX0516)
APD ( atenció a les persones en situació de dependència) ( CVAPD0516)
Educació infantil ( CVEDU0516)
Integració social (CVSOC0516 )


Requisits:

Titulació reglada mínima exigida per la categoria que s'opta
Vehicle propi
Mobilitat geogràfica
Disponibilitat horària


Es valorarà:

Formació complementària
Experiència professional
Capacitat de treball en equip
Bona actitud i empatia amb els usuaris
Orientació i servei a les persones


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2019