Bolsa de Trabajo de Móra d'Ebre
Detalle de la Oferta de Trabajo

Empresa constructora que desenvolupa la seva activitat en el sector de la construcció i dels serveis, tant en obres de caràcter públic com privat. El grup empresarial, amb més de 50 anys d’experiència, consolida la seva trajectòria gràcies als recursos tècnics i humans que fan possible que sigui una empresa de referència dins el sector

Gruas Constructora precisa la incorporació d'1
cap d'obra d'edificació. 

Taques: Control diari de la producció de l'obra i dels
agents que hi intervenen. Vetllar pel compliment de la planificació, els costos
i els estàndards de qualitat i seguretat establerts.

Estudis: Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a
d'edificació ITOP Experiència de 2 anys en lloc similar


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2019