Bolsa de Trabajo de Móra d'Ebre
Detall de l'Oferta de Treball

GECOHSA CERCA CAP DE SERVEI DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA PER L'HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D'EBRE

 Es requereix:

Llicenciatura o Grau en Farmàcia i Especialitat en Farmàcia Hospitalària.

Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.

Presentació d’un projecte de gestió del servei.

Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

S’ofereix:
• Dedicació a jornada completa. Incorporació l’01 de juny de 2019.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu del SISCAT. Carrera Professional.
• Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:
Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les
dades personals i curriculars.
Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae,
titulacions i carta de presentació).

Projecte de gestió d’un servei de Farmàcia Hospitalària

Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:
Codi: CAP FH 02 19

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2019


** Per a inscriure't en aquesta Oferta, t'has de registrar a la Plataforma.

Tornar a la Pàgina Principal de la Borsa de Treball

Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2019