Bolsa de Trabajo de Móra d'Ebre
Detall de l'Oferta de Treball

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
• Experiència professional desenvolupada en urgències hospitalàries o en dispositius
de primera assistència
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes)

Es valorarà:
• Titulació d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària
• Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
• Coneixements de català nivell C o equivalent
• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones interessades hauran de lliurar Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria), Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada) a la següent adreça:
GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA
Departament de Recursos Humans

relab_hcme@grupsagessa.com

Ref. MAU 01 18

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018


** Per a inscriure't en aquesta Oferta, t'has de registrar a la Plataforma.

Tornar a la Pàgina Principal de la Borsa de Treball

Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2023